Styremøte i Tromsø Klatreklubb, 27.10.2008

Referat styremøte 271008

1: Forhandlinger om ny husleie avtale med TTK

Kort referat om fremdrift: ole morten

2: Økonomisk støtte til klubben

Klubben har i år fått innvilget støtte for å opprettholde sine aktiviteter fra:

-Lokale aktivitetsmidler, Tromsø idrettskrets.

-Støtte til idrett for funksjonshemmede 2008, Norges idrettsforbund

Støtten er gitt til:

-Hode støtte barn og unge

-Tilbud for funksjonshemmede

-Idrettskole allidrett

-Tilbud for ikke medlemmer

-Trener og leder utvikling

-Samarbeidstiltak mellom flere klubber

På styremøte ble det gjort en gjennomgang av våre aktiviteter sett i forhold til støtten vi har fått. De ansvarlig i styre for de ulike satsningsområdene jobber videre med prioriteringer og disponering av midlene.

3: Utstyrs investering

På bakgrunn av økonomisk støtte til ulike aktiviteter i hallen er det nødvendig å opprettholde en god standard i hallen.

Det prioriteres derfor nå i høst utstyrs investering i hallen, her under sikkerhets arbeid.

I forbindelse med dette behovet lages også en søknad om støtte til utstyr gjennom spillemidler fordelingen.

Gjennomføres av Hallgruppa i TKK

4: Klatregruppa rettopp som er ansvarlig i TKK for satsningen på funksjons og synshemmede jobber med disponeringen av midler som klubben har fått tilført.

Det avholdes et møte hvor man går gjennom den fremtidige satsningen og behovene. Det planlegges en ny søknad for 2009 i januar til idrettsforbundet.

Tilbudet som gis på torsdagene til synshemmede og funksjonshemmede har et stort besøk og stor interesse.

Satsningen til klatregruppa rett opp har gitt TKK mye positiv omtale i ulike media.

Et behov klatre gruppa rettopp har på Torsdager er at det er litt mindre støy en vanlig.

Det gis informasjon om dette behovet i tidsrommet 16-18 på torsdager.

5:Torsdagsklatringen for ungdommer

Pga stor interesse er det kapasitets problemer og plass problemer på torsdagene.

Det vil bli jobbet med en løsning på å evt. dele denne gruppen inn i 2 grupper.

6:Instruktør behov

Det er fortsatt et behov for flere som stiller på dugnadsarbeid som klatrevakter i forbindelse med TKK sine annonserte aktiviteter.

Foreldre barn klatringen har et høyt besøkstall, stor interesse, noe vi er veldig glad for, men som og gir utfordringer.

I tillegg har det fremkommet et stort behov for klatrevakter tilsted på mandagene for å kunne gi tilbud om å ta brattkort.

7: Innendørs kursene

Stor interesse og vellykket kurs.

Pga stor interesse vil det bli vurdert å sette opp et ekstra kurs.

8: Hallgruppa og ruteskruing

Dugnads arbeid har gjort at hallen nå har et veldig flott og bra tilbud av ruter på alle nivå.

Ruteskruer gruppa jobber videre med planer for hallen for å opprettholde en god rutekvalitet for alle behov.

9: Ute kontakten

Utekontakt gruppen på tirsdagene fungerer bra.

10:Polarcup

Polarcup planlegges i januar.

Det jobbes med å samarbeid med de andre klubbene for å koordinere cupen og samkjøre sponsor arbeidet.

11: Idrettsforbundet innfører nå en ordning om politi attest for folk som jobber med barn, unge og utviklingshemmede.

TKK forholder seg til ordningen og iverksetter tiltaket som gjelder fra 1. januar. Alle som jobber fast i klubben vil få beskjed om hva som kreves.

12: Arrangementer i hallen:

I høst har det vært gjennomført utvalgte arrangementer, hvor klubben har hatt kapasitet og et ønske om å bidra.

13: Salg av vårt jubileums magasin

Det er fortsatt en del magasiner igjen, i løpet av høsten gjøres en satsning knyttet opp mot aktuelle arrangementer for å selge magasiner.

En viktig arena er under foredrags arrangementet i regi av Norsk Tindeklubb i Tromsø 19 november.

Sjur kontaktes for å avtale salg av magasinet.

14: Oppdatering på hjemmesidene

15: Lage plakat i hallen for bedre oversikt over våre aktiviteter

16: Buldre konkurranse

En foreløpig dato for buldre konkurranse før jul er 29. november

17: Norges idrettsforbund møte i Bodø om integrering:

Klubben ser på mulighetene for å sende en representant.

2 representanter fra TKK var tilstede på et møte i Harstad tidligere i høst om inkluderings arbeid i idretten.

Arild Øvrum

281008

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer