Styremøte i Tromsø Klatreklubb, 26.10.2008

Styremøte Tromsø klatreklubb

Dato: 261008

Tilstede: Arild, Eskil , Bård, Grethe, Kjell Roger

Innledende diskusjoner:

Diskusjoner om fremtidig drift av Tromsø klatreklubb, styre sammensetning, undergrupper, driftsselskap. Bakgrunn for disse diskusjonene ligger i at TKK er en voksende klubb hvor arbeidsoppgavene begynner å bli mange. Klubb arbeid er basert på dugnad, men man ser i dag at dugnads ånden ikke alltid strekker til.

Dette vil bli videre tatt opp som et tema på neste styremøte.

Sak 1: Driften av hallen og aktiviteter

Mandagsklatring: Legg ut på hjemmesiden om at dette er annen hver mandag.

I forbindelse med dette skrives også litt om hva en bratt kort test er og hva det krever, at det er 2 stk og at man har hatt kurs eller at man har klatret en del.

Onsdager og lørdager: Det er stor aktivitet på disse dagene og flere har gjort en stor innsats, nå ser det i fortsettelsen ut til at det er vanskelig å skaffe folk til å stille alle dagene.

Ettersom dette er et tilbud vi får støtte til og som er viktig for klubben ser styret det som et tiltak at man tilbyr 140,- i timen til de som stiller opp og jobber for vår foreldre barn klatring på onsdager og lørdager

Torsdagsgruppa, Denne gruppa fungerer bra. Eirik og Christine har gjort en veldig bra jobb.

På neste styremøte diskuteres støtte til reise på konkuranser.

Klatregruppa rett opp, torsdager: Tid for nye søknader, møte torsdag 291009

Sak 2: Kurs våren 09:

Ole Morten har satt opp kursplan for nybegynner kursene.

Sak 3: Instruktør kurs

Instruktør kurs? - 5000,- kr. Til kurs for klatregruppa rett opp.

Det foreligger ønske om instruktørkurs for 3-4 stk.

Sette opp en liste over aktuelle som ønsker å ta kurs.

Kanskje sette opp 2 kurs, nei best med et stk kurs, med folk fra klatregruppa rett opp og også en del andre.

Følge opp Stein angående kurs for skoler til høsten 2009.

Sak 4: Sikkerthet i hallen

Det gjøres jevnlig kontroller og det er byttet en del topp tau fester.

Det er bestilt mange nye karabinere og nye tau som skal være klare til Polarcup.

Det foreligger klar på for dårlige slitte klatresko. Klubben bør vurdere om det skal anskaffes en del nye sko.

Sak 5: Polarcup, 14 februar.

IDE samarbeid med KRAFT polarcup. Dette ble diskutert som en spennende mulighet som vil kunne styrke samarbeid.

På grunn av fravær på styremøte og at man ønsket å snakke med sentrale personer i klubben, ble det ikke tatt noen avgjørelse angående dette på dette styremøte.

Alternativ 1:

Topptau konkurranse i tennishallen, Eirik og Stian hovedansvarlig.

I tillegg support fra rute skruere.

Og support fra foreldre til sekretariat og kafe.

Alternativ 2:

Erik og Bård setter i gang markedsføring og planlegging av Polarcup på Kraft i regi av Tromsø klatreklubb.

Sak 6: Planlegging av årsmøte, årsmelding, regnskap.

Marianne jobber med regnskap opp mot Visma og revisor godkjenning av referat.

Innspill til valg kommiteen diskuteres på neste styremøte.

Aktuelt forslag til årsmøte: 2. år for noen 1. år for andre. Dette for å skape kontinuitet.

Viktig at vi ser på muligheter for å et foredrag eller noen på årsmøte.

Årsmøte dato ikke fastsatt på dette styremøte.

Sak 7: Sosiale samlinger

Det ene er møter på Flyt hver første onsdag i måneden som vi trenger en ansvarlig for.

Bård ringer johanna

Eskil sjekker mandager.

Det siste er en diskusjon rundt hvilke sosiale arrangementer vi skal ha og hvem som skal ha ansvaret for dem. Årsfest har ikke blitt arrangert i år.

Sak 8: Foredrag - Marko Prezelj

Sjur Nesheim skal i forbindelse med et stor arrangement i regi av NTK i Lofoten få besøk av Marko Prezelj. En verdens stjerne innenfor klatresporten. I den forbindelse har sjur tilbudt han å holde et foredrag her i Tromsø.

Kostnader: Foredragsholder 1000 euro, lokaler ? Polarmiljøsenteret, Driv?

Inntekter: 100,- * 100,-

Styre sier ja til å støtte og være en del av dette foredraget. Styre har en klar innstilling til at denne delen av klatresporten, fjellklatring, isklatring, alpinisme er en viktig del av historien og skal være en viktig del også i fremtiden.

Arild samarbeider med Sjur om profilering.

Sak 9: Klatregruppa rett opp

Det er en forespørsel fra klatregruppa rett opp om å se på muligheten for å gi funksjonshemmede unger et utvidet tilbud.

Det er også et ønske om å se på støtte ordninger for transport.

Det er planer om å søke mer penger knyttet til å få etablert et nytt klatrefelt for funksjonshemmede.

Disse punktene vil bli diskutert på møte med klatregruppa rett opp torsdag 290109 og videre diskutert på neste styremøte.

Neste styre møte:

090209 kl 18:00

Lokaler Polarmiljøsenteret?

Ole Morten sjekker om muligheten for å låne et møterom på Polarmiljøsenteret.

Agenda:

Planlegging av årsmøte.

Jobbe med strategi og tanker for fremtidens drift av klatreklubben.

+Aktuelle driftssaker

Arild Øvrum

281008

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer