Styremøte 14.04.08

Møtereferat

Styremøte TKK 14.04.08

Tilstede: Arild Øvrum, Ole Morten Olsen, Marianne Madsen Viberg, Bård Larsen, Eskil Selvåg, Kjell Roger Arnesen, Birgit Nesheim

1. Økonomi

Gjennomgang av Budsjett status pr. 01.04.08.

Utgiftene på jubileumsutgaven av Stein og Stegjern er foretatt 1 kvartal 2008. Dette gjør at det er unormalt store utgifter denne perioden.
På grunn av et overskudd i 2007 er økonomi status tilfredsstillende. Men det er et klart mål å få solgt et antall magasiner av jubileums utgaven slik at ikke klubben går i minus på dette prosjektet. Dette vil være et prioritert satsningsområde for 2008.

Tennishallen har innkalt til et møte for å se på evt. reforhandle leieavtalen. Dette møte vil bli avholdt i løpet av mai.

Budsjett for 2008 er satt opp ut fra 2007 budsjett med hovedjustering knyttet opp mot salg av jubileumsmagasinet av Stein og Stegjern.

2. Deltagelse på arbeidsmøte Tromsø 2010 Idrettsanlegg for fremtiden

Dette er et fora for ide og samarbeidsutvikling for å planlegge de fremtidige idrettsanleggene i Tromsø. Første møte ble avholdt med deltagelse fra Eirik Birkelund Olsen, Ole Morten Olsen og Arild Øvrum. TKK er en interessant samarbeidspartner og klubben har klart og tydelig fått markert et behov for ny hall.

På møte 2, kan dessverre ikke Ole Morten Olsen eller Arild Øvrum møte pga. reise aktivitet. Det ble på møte bestemt at Kjell Roger Arnesen skulle representere TKK. Hall ansvarlig Eskil Selvåg kunne dessverre ikke møte den oppgitte dato.

Merknad:
Møte dato som ble diskutert ble flyttet en uke.

3. Organisering av TKK styret

Valg av nestleder

Ole Morten Olsen valg som nestleder.

Arbeidsoppgaver i det nye styret

Arbeidsoppgaver er satt opp i referatet for også kunne brukes ute på hjemmesidene. Det er ønskelig at våre medlemmer og kunder lett skal kunne finne frem til de som er ansvarlig for de ulike aktivitetene i klubben. Det er her i tillegg til styre tatt med viktige kontaktpersoner for andre aktiviteter i hallen.

-Arild Øvrum
Økonomi og organisering
Kontakt med Tennishallen
Daglig drift

-Ole Morten Olsen
Ny klatrehall
Kurs ansvarlig

-Marianne Madsen Viberg
Økonomi - Kasserer
Mandagsklatring
Daglig drift

-Bård Larsen
Uteklatring (Sikkerhet, rapportering av nye ruter, utleie utstyr)
Hytteansvarlig
Klubbkvelder

-Eskil Selvåg
Hallansvarlig (Sikkerhet, brattkort, ruteskruing, buldrerom)

-Kjell Roger Arnesen
Lørdagsklatring - Foreldrebarn
Onsdagsklatring
Rekruttering

-Birgit Nesheim
Hallansvarlig (Ruteskruing, buldrerom)
Rekruttering, klatretrener
Arrangement: Buldresamling, Jentesamling

-Grethe Kongsbak
Inkludering
Klatring for funksjonshemmede
Klatring for flere kulturelle

Andre viktige kontaktpersoner utenom styret

-Martin Ernstsen
Webredaktør

-Berit Berg
Prosjekt: Utekontakten
Storby Tromsø

Eirik Birkelund Olsen
Trener – konkurranse gruppa – torsdager
Sportsklatresamling

Michell
Trener Torsdagsgruppa

-Joakim Eide
Isklatring / Iceclimbing
(Det er her snakk om å ha en kontaktperson på hjemmesidene for de som tar kontakt med oss angående isklatremuligheter i Tromsø)

5. Sivil arbeider

TKK har lagt seg ut som tilgjengelig for å ta imot sivilarbeider.

Vi ble etter 1 døgn på listen ringt opp av en aktuell kandidat. Kandidaten jobber i dag ved Oslo klatresenter og har alle den kompetanse vi ønsker.

Styret ble enige om å jobbe med denne muligheten som vil kunne være et viktig bidrag i driften av Tromsø klatreklubb fra høsten 2008. Dette spesielt med hensyn på drift av klatreveggen på dagtid noe som medfører større inntekts muligheter.

6. Arrangementer

Angående arrangementer i 2008 følger vi samme plan som for 2007.

-Pinse/Lofotensamling, ansvarlig for å legge ut info på nett
(Kreves ingen større organisering, legges ut info om at de som ønsker bør ta turen denne helgen for sosiale aktiviteter og fantastisk klatring evt. organisering av lav)

-Jentesamling, ansvarlig Birgit

-Sportsklatresamling, ansvarlig Eirik

-Buldresamling, ansvarlig Birgit
(Planlegge og informere før sommeren, info også nasjonalt)

-Isklatresamling, ansvarlig Joakim og Iver

7. Tilbud til skoler i Tromsø og omegn

Vi har den siste tiden fått henvendelser fra flere skoler om å klatre på dag tid. Det er også flere og flere andre aktører om ønsker organiserte aktiviteter.

TKK ønsker å bedre tilbudet til skoler og organisasjoner som vil bruke klatring som en aktivitet for barn og unge.

Som nevnt i punktet over ville det være veldig bra i denne forbindelse med en som kan hjelpe oss på dagtid, en i sivil tjeneste. I tillegg ønsker vi å opprette et utdanningstilbud til lærere, et tilbud om inne instruktør kurs.

Merknad:
Etter møte er det gjort avtale med Stein Tronstad som har sagt ja til å være med å arrangere et slikt kurs opplegg for lærere. Det vil bli utarbeidet et invitasjonsbrev med et kurs program og tilbud om 2 kurs i løpet av høsten. Kurset vil bli mulig å ta på dagtid i ukedagene.

Info:
Det er viktig at vi informerer om at vi denne våren nå dessverre ikke har så god kapasitet på klatretilbud på dagtid, men at vi jobber med gode løsninger for dette fra høsten 2008.

8. Tinget 2008 – Norges klatreforbund

TKK stilte med 2 stk. representanter på tinget, Berit i Ura og Arild Øvrum. For å få 2 stemmer var det viktig å være representert med en av vært kjønn.

Referat fra tinget finnes på NKF sine hjemmesider

Arild Øvrum
Leder

21.04.08

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer