Styremøte i Tromsø Klatreklubb, 8. september 2008

Styremøte i Tromsø Klatreklubb, 8. september 2008.

Tromsø Tennis-, Squash- og Klatresenter.

Til stede: Arild Øvrum, Ole Morten Olsen, Grethe Kongsbakk, Kjell Roger Arnesen, Eskil Selvåg, Marianne Madsen Viberg.

Hovedfokus for dette styremøtet var å få oversikt over statusen til de ulike aktivitetene i klubben.

Det er planlagt et styremøte innen fjorten dager der temaet er klubbens aktiviteter fremover.

Kurs

Det er satt opp 5 nyegynnerkurs og ett inneinstruktørkurs i høst. Inneinstruktørkurset er gratis for dem som bidrar for klubben med opplæring i etterhånd. Informasjon om kursene er lagt ut på hjemmesidene.

Det blir ikke satt opp kileklatrekurs i høst. Det planlegges et slikt kurs i juni 2009.

Økonomi

Økonomien ble gjennomgått. Det har naturlig nok vært liten aktivitet inne i sommer, noe som gjør at inntjeningen har vært lav. Det er solgt en del halvårskort i høst, og aktiviteten i hallen har begynt å ta seg opp, noe som vil merkes på økonomien etter hvert.

Det er sendt søknader om støtte til aktiviteter i regi av klubben. Det er blandt annet søkt om prosjektmidler for å kunne avlønne instruktører for handikapklatringen og klatringen med Utekontakten.

Torsdagsgruppa

Gruppa er godt i gang. De har fått eget forum på hjemmesiden. Gå dit for utfyllende informasjon.

Klatrehytta

Det ble arrangert dugnad siste helgen i august. Hytta har blitt rundvasket og fått et lag beis på utsiden. De ansvarlige er veldig fornøyd med innsatsen til dugnadsgjengen.

Klatregruppa Rett Opp

Grethe Kongsbakk gav informasjon om aktiviteter innenfor klatresporten som er i regi av, eller som støttes av, blindeforbundet.

Klubben har i regi av klatregruppa søkt om lokale aktivitetsmidler til instruktører, transport og samlinger for gruppa. Det er ønske om å kunne avlønne en til instruktør øremerket til denne gruppa.

I tillegg er det planer om seks ukers introduksjonskurs for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede som skal lede frem til brattkort for disse.

Det er ytret ønske om at klubben sender representanter til samlinger for å informere om klubbens akiviteter på dette området.

Tromsø Kommune har sett fordelen med organiserte aktiviteter, og endrer ordningen med rene støttekontakter til en ordning med treningskontakter.

Hallkomiteen

Komiteen har møte førstkommende onsdag der det skal planlegges ruteskruing fremover. Det er et ønske om å øke kvaliteten på rutene i hallen og på buldrerommet, samt å imøtegå ønsker om mer variasjon i gradering av rutene. En del nye ruter er kommet opp i hallen, og et engasjert gjeng har skrudd nye ruter på buldrerommet.

Det er opprettet en addresse for ruteskruertema: ruteskruing@tromsoklatring.no

Instruktører

Klubben trenger å rekruttere flere instruktører til å veilede og assistere nye og gamle medlemmer som ønsker å klatre, spesielt på onsdagene og lørdagene. Per i dag er det ikke nok instruktører til å dekke opp etterspørselen på onsdagene og lørdagene, og det er også nødvendig å sette opp vaktlister for mandagsklatringen der det tilbys brattkortprøve.

Instruktører får halvårskort, og det vurderes om instruktører som stiller opp hver uke skal få betalin for innsatsen.

Referent: Kjell Roger Arnesen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer