Stenging av tauhall / rutesetting lørdag 16.09. 1300-2000 og søndag 17.09. 1200-1900.