RettOpp - Klatretur i Sperrebotn og på Klatreverket 19. - 21. mai 2017