Venuspassasjens forlengelse gått av Erik Grandelius