Innkalling årsmøte 2014, onsdag 19. mars m/saksliste

Onsdag 19. mars holdes det årsmøte i Tromsø Klatreklubb. Møtet finner sted på Cafe Flyt (2. etasje) i sentrum, klokken 19.00.

Årsmøtet er klubbens øverste organ hvor medlemmene har direkte innflytelse på hvem som styrer klubben, samt enkeltsaker. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettige

2. Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter tl å underskrive protokollen

4. Behandle klubbens årsmelding

5. Behandle klubbens regnskap

6. Behandle innkomne forslag og saker

6.1 Forslag om opprettelse av arbeidsgruppe som skal arbeide med å få til et nytt klatreanlegg. 

Styret i klatreklubben skal arbeide for å få realisert et nytt klatreanlegg på Templarheimen. Som et ledd i dette arbeidet skal styret opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe spesifikt med dette prosjektet for styret med mål om at klatreanlegg forblir en del av kommunens folkebadprosjekt gjennom hele planleggingsprosessen frem til realisering. 

Arbeidsgruppen må frem mot juni 2014 ha sett på følgende punkter for at konseptet skal bli mer robust:

- Finne finansiering til klatreanlegget, herunder offentlige midler og sponsormuligheter.
- Kostnadsutredning av invisteringskostnader for mulige klatrevegger og innbo i klatreanlegget.
- Mulige driftsmodeller, innbefattet driftskostnad- og inntektskalkyle.
- Sammen med kommunen utarbeide en intensjonsavtale for hvordan en fremtidig driftsmodell for anlegget og området skal se ut.
- Arbeidsgruppen skal ikke arbeide med å planlegge hvordan anlegget skal utformes. Plassering av klatreveggene og annet innhold i klatreanlegget skal planlegges på et senere tidspunkt.
- Lage en profil og presentasjonsmateriell for klatreanlegget for å presentere planene til mulige samarbeidspartnere.

6.2 Styret informerer om kommende forandring i driftsmodell av klatrehallen. Leiekontrakten for klatrehallen har blitt forandret. På grunn av dette må klubben må forandre driftsmodell. 

7. Fastsette medlemskontigent

8. Vedta budsjett for 2014

9. Foreta følgende valg:

a) Leder, nestleder og kasserer

b) Styremedlemmer og varamedlemmer

c) Revisor

d) Representanter til ting og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet

e) Valgkomite

 

 

Velkommen på årsmøte

Styret Tromsø Klatreklubb

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer